Đối tác

AIB ENGINEERING (THAÍ LAN) - MÁY PHUN CÁT, MÁY PHUN BI

AIB ABRASIVES (THÁI LAN) - BI THÉP, HẠT THÉP, HẠT MÀI

FUNKE (ĐỨC) - THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT