Máy cân phân loại, phân cỡ sản phẩm theo khối lượng