Máy nhét cuộn dây động cơ điện - motor điện - mô tơ điện