CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ABM VIỆT NAM
Chất lượng cho Thành công bền vững

MÁY PHUN CÁT, MÁY PHUN BI

MÁY PHUN CÁT, MÁY PHUN BI

Máy phun cát

Máy phun bi

Máy phun bi dạng treo

Máy phun bi dạng thùng đảo

Máy phun bi dạng băng tải đảo

Máy phun bi dạng băng tải lô cuốn

Máy phun bi dạng băng tải con lăn

Máy phun bi dạng tang trống quay

Máy phun bi dạng băng tải lưới

Máy phun bi làm sạch vỏ bình gas

Máy phun bi dạng băng tải đai

Máy phun bi làm sạch kết cấu thép

Máy phun bi dạng mâm quay

Máy phun bi làm sạch chi tiết đúc, sản phẩm đúc

Tủ phun cát

Máy phun bi dạng bàn quay

Máy phun bi làm sạch ống thép

Tủ phun cát tự hút

Máy phun cát áp lực cao

Máy phun bi làm sạch thép hình, thép tấm, dầm thép

Máy phun cát phun khuôn

Phòng phun cát, phòng phun bi

Phụ kiện cho máy phun cát

Hệ thống hút lọc bụi

Phụ kiện cho máy phun bi

Thiết bị bảo hộ phun cát

Máy phun bi làm sạch cấu kiện thép

Máy phun cát phun bố thắng

Máy phun cát phun kính, đá, gỗ

Máy phun cát dạng bàn quay

Máy phun cát dạng lồng quay, rổ quay, giỏ quay

Máy phun cát dạng thùng đảo, băng tải đảo, băng tải lô cuốn

Máy phun cát xoay tròn hai trạm làm việc

Máy phun cát dạng băng tải đai

​Máy phun cát làm sạch chi tiết đúc, sản phẩm đúc

Máy phun cát làm sạch ống thép, trục, thanh

Máy phun cát tự động

​Máy phun cát dạng mâm quay

Máy phun bi làm sạch dầm kèo thép

Máy phun cát phun kính

Máy phun bi dạng treo xoay tròn