CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ABM VIỆT NAM
Chất lượng cho Thành công bền vững

MÁY ĐÓNG THÙNG CARTON TỰ ĐỘNG

MÁY ĐÓNG THÙNG CARTON TỰ ĐỘNG

Máy dựng và dán đáy thùng carton tự động

Máy gấp dựng dán đáy thùng carton tự động

Máy gấp xếp dán đáy thùng carton tự động

Máy gấp xếp thùng carton tự động

Máy mở định hình và dán đáy thùng carton tự động

Máy đóng nắp và dán nắp thùng carton tự động

Máy dán thùng carton tự động

Máy gấp dán nắp thùng carton tự động

Máy dán nắp thùng carton tự động

​Máy dán thùng carton có đóng đai 1 lần

​Máy dán thùng carton có đóng đai 2 lần

​Máy cấp thùng carton tự động

​Máy cấp và dán đáy thùng carton tự động

Dây chuyền cấp thùng, dán đáy thùng, dán nắp thùng, dán thùng carton tự động

​Dây chuyền cấp thùng, dán đáy thùng, cấp sản phẩm, dán nắp thùng, dán thùng carton tự động

Máy dán băng keo thùng carton tự động

Máy đóng sản phẩm vào thùng carton tự động dạng rơi

Máy đóng sản phẩm vào thùng carton tự động

Máy đóng thùng carton tự động dạng gắp

Máy đóng thùng carton tự động dạng giác hút

Máy đóng thùng carton tự động dạng rơi

Máy đóng thùng carton tự động dạng tay gắp

Máy đóng thùng carton tự động

Máy gắp chai vào thùng carton tự động

Robot gắp sản phẩm vào thùng carton tự động

Dây chuyền đóng thùng carton tự động

​Máy cấp sản phẩm vào thùng carton tự động

Máy gắp sản phẩm vào thùng carton tự động

​​Máy đóng sản phẩm vào thùng giấy tự động

Máy gắp chai vào thùng giấy tự động

Robot gắp sản phẩm vào thùng giấy tự động

​Máy cấp sản phẩm vào thùng giấy tự động

Máy gắp sản phẩm vào thùng giấy tự động

Máy cấp thùng, dán đáy thùng, cấp sản phẩm, đóng nắp thùng, dán keo nóng thùng carton tự động

Máy mở thùng, dán đáy thùng, cấp sản phẩm, đóng nắp thùng, dán băng keo thùng carton tự động

Máy mở thùng, dán đáy thùng, cấp sản phẩm, đóng nắp thùng, dán keo nóng thùng carton tự động

Máy dựng thùng, dán đáy thùng, cấp sản phẩm, đóng nắp thùng, dán băng keo thùng carton tự động

Máy dán thùng carton bằng keo nóng bán tự động

Máy dán thùng giấy bằng keo nóng tự động

Máy dán thùng giấy bằng keo nóng bán tự động

Máy gấp nắp và dán băng keo thùng carton tự động

Máy dựng thùng carton tự động

Máy mở thùng carton tự động

Máy dán băng dính thùng carton tự động

Máy mở và dán đáy thùng carton tự động

​​Máy đóng sản phẩm vào thùng giấy tự động dạng rơi

Máy cấp thùng, dán đáy thùng, cấp sản phẩm, đóng nắp thùng, dán băng keo thùng carton tự động

Máy dựng thùng, dán đáy thùng, cấp sản phẩm, đóng nắp thùng, dán keo nóng thùng carton tự động

Máy dán thùng carton bằng keo nóng tự động