CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ABM VIỆT NAM
Chất lượng cho Thành công bền vững

MÁY ĐÓNG HỘP TỰ ĐỘNG

MÁY ĐÓNG HỘP TỰ ĐỘNG

Máy vô hộp nhỏ tự động

Máy vô hộp xà phòng tự động

Máy vô hộp khăn ướt tự động

Máy vô hộp bao cao su tự động

Máy vô hộp khẩu trang tự động

Máy vô hộp bóng đèn tự động

Máy vô hộp tốc độ cao

Máy vô hộp ống tuýp (tube) tự động

Máy vô hộp chai lọ tự động

Máy vô hộp cuộn màng nhựa, cuộn màng nhôm tự động

Máy vô hộp sản phẩm dạng cuộn tự động

Máy vô hộp sản phẩm dạng ống tự động

Máy vô hộp thực phẩm tự động

Máy vô hộp thực phẩm có khay tự động

Máy vô hộp thực phẩm dạng khối tự động

Máy vô hộp khăn giấy tự động

Máy vô hộp vỉ tự động

Máy vô hộp và bọc màng tự động

Dây chuyền vô hộp và bọc màng co tự động

Dây chuyền chiết rót hàn đáy ống tuýp và vô hộp tự động

Máy đóng gói hộp nhỏ vào hộp lớn tự động

Dây chuyền đóng gói hộp nhỏ vào hộp lớn tự động

Máy vô hộp và co màng tự động

Dây chuyền vô hộp và co màng tự động

Máy đóng hộp nhỏ tự động

Máy đóng hộp xà phòng tự động

Máy đóng hộp bao cao su tự động

Máy đóng hộp khẩu trang tự động

Máy đóng hộp bóng đèn tự động

Máy đóng hộp tốc độ cao

Máy đóng hộp ống tuýp (tube) tự động

Máy đóng hộp chai lọ tự động

Máy đóng hộp cuộn màng nhựa, cuộn màng nhôm tự động

Máy đóng hộp sản phẩm dạng cuộn tự động

Máy đóng hộp sản phẩm dạng ống tự động

Máy đóng hộp thực phẩm tự động

Máy đóng hộp thực phẩm có khay tự động

Máy đóng hộp thực phẩm dạng khối tự động

Máy đóng hộp khăn giấy tự động

Máy đóng hộp vỉ tự động

Máy đóng hộp và bọc màng tự động

Dây chuyền đóng hộp và bọc màng co tự động

Dây chuyền chiết rót hàn đáy ống tuýp và đóng hộp tự động

Máy đóng hộp và co màng tự động

Dây chuyền đóng hộp và co màng tự động

Máy vô hộp tự động

Máy vô hộp kẹo tự động

Máy vô hộp bánh kẹo tự động

Máy vô hộp bao bì tự động

Máy vô hộp túi tự động

Máy đóng hộp gói tự động

Máy đóng hộp túi tự động

Máy đóng hộp bánh kẹo tự động

Máy đóng hộp bao bì tự động

Máy vô hộp gói tự động

Máy vô hộp gia vị tự động

Máy đóng hộp kẹo tự động

Máy vô hộp thực phẩm sấy khô tự động

Máy vô hộp hạt tự động

Máy vô hộp chocolate tự động

Máy vô hộp chai tự động

Máy vô hộp que tự động

Máy đóng hộp gia vị tự động

Máy đóng hộp trái cây sấy khô tự động

Máy đóng hộp thực phẩm sấy khô tự động

Máy đóng hộp hạt tự động

Máy đóng hộp chocolate tự động

Máy đóng hộp chai tự động

Máy đóng hộp que tự động

Máy đóng gói hộp giấy tự động

Máy bọc hộp giấy tự động

Máy đóng sản phẩm vào hộp giấy tự động

Máy đóng hộp bóng đèn tròn tự động

Máy đóng hộp bóng đèn dài tự động

Máy vô hộp bóng đèn dài tự động

Máy vô hộp bóng đèn tube (tuýp) tự động

Máy đóng hộp bóng đèn tube (tuýp) tự động

Máy đóng hộp khăn ướt tự động

Máy vô hộp bánh tự động

Máy đóng hộp tự động

Máy đóng hộp bánh tự động

Máy vô hộp trái cây sấy khô tự động

Máy vô hộp bóng đèn tròn tự động