CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ABM VIỆT NAM
Chất lượng cho Thành công bền vững

MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG

MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG

Máy súc rửa và cấp chai tự động

Máy phân cỡ, phân loại theo kích thước

Máy cấp chai tự động

Robot tháo dỡ, bốc dỡ hàng hóa ra khỏi pallet tự động

Máy chiết rót tự động

Máy đóng nắp tự động

Máy chiết rót và đóng nắp tự động

Máy dán nhãn tự động

Máy dán màng nhôm miệng chai tự động

Máy đóng gói dạng túi tự động

Máy đóng gói màng co tự động

Máy đóng gói co màng lốc chai tự động

Máy bọc màng nhựa tự động

Máy vô hộp tự động

Máy phóng nhãn tự động

Máy gấp xếp dán thùng carton tự động

Máy đóng thùng carton tự động

Máy chất xếp hàng hóa lên pallet tự động

Máy đai thùng carton tự động

Máy quấn màng pallet tự động

Máy cân kiểm tra trọng lượng tự động

Máy dò kim loại

Dây chuyền chiết rót thuốc bảo vệ thực vật

Dây chuyền chiết rót dầu và thực phẩm

Dây chuyền chiết rót hóa mỹ phẩm

Máy chiết rót đóng nắp dán nhãn thuốc bảo vệ thực vật

Máy chiết rót đóng nắp dán nhãn dầu và thực phẩm

Máy chiết rót đóng nắp dán nhãn hóa mỹ phẩm

Máy dựng thùng carton tự động

Máy quấn màng hành lý tự động

Máy quần màng thùng carton tự động

Máy quấn màng sản phẩm nằm ngang tự động

Máy đóng đai pallet tự động

Máy quấn màng sản phẩm dạng cuộn tự động

Máy seal màng nhôm tự động

Dây chuyền chiết rót dầu nhớt

Máy chiết rót đóng nắp dán nhãn dầu nhớt

Dây chuyền chiết rót hóa chất

Máy chiết rót đóng nắp dán nhãn hóa chất

Dây chuyền chiết rót sơn

Máy chiết rót đóng nắp dán nhãn sơn

Máy đóng gói bao bi dạng đặc biệt

Máy đóng goi bao bì có móc treo tự động

Máy đóng gói bao bì có nắp tự động

Máy cân phân loại, phân cỡ sản phẩm theo khối lượng

Cân định lượng nhiều đầu tự động

Máy súc rửa chai tự động

Robot chất xếp, bốc xếp hàng hóa lên pallet tự động

Máy vô hộp giấy tự động

Máy vô thùng carton tự động

Máy bọc màng kiếng tự động

Máy đóng gói màng kiếng tự động

Máy bọc màng cellophane, BOPP tự động

Máy đóng gói màng cellophane, BOPP tự động

Máy đóng gói bọc màng trong suốt tự động

Máy rửa chai tự động