CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ABM VIỆT NAM
Chất lượng cho Thành công bền vững

MÁY ĐÓNG GÓI NGHÀNH DƯỢC PHẨM

MÁY ĐÓNG GÓI NGHÀNH DƯỢC PHẨM

Máy chiết rót thuốc dược phẩm

Máy dán nhãn tự động dược phẩm

Máy đóng nắp chai thuốc tự động

Máy chiết rót hàn đáy ống tube tự động

Máy chiết rót hàn ống thủy tinh tự động

Máy chiết rót hàn vỉ nhựa tự động

​Máy dán nhãn decal chai lọ thuốc tự động

Máy dán nhãn hồ keo chai lọ thuốc tự động

Máy đóng nắp chai thuốc bán tự động

Máy đóng nắp chai thuốc tự động

Dây chuyền chiết rót đóng nắp chai thuốc tự động

​Dây chuyền chiết rót đóng nắp dược liệu tự động

Dây chuyền chiết rót dược liệu tự động

​Dây chuyền chiết rót thuốc tự động

Máy chiết rót cho ngành dược

​Máy chiết rót đóng nắp chai siro tự động

​Máy chiết rót đóng nắp chai thuốc tự động

​Máy chiết rót đóng nắp cho ngành dược

​Máy chiết rót đóng nắp thuốc nhỏ mắt tự động

​Máy chiết rót đóng nắp thuốc tự động

​Máy chiết rót dược liệu tự động

Máy chiết rót dược phẩm bán tự động

​Máy chiết rót siro ho tự động

​Máy chiết rót siro tự động

​Máy chiết rót thuốc nhỏ mắt tự động

​Máy chiết rót đóng nắp thuốc tự động

​Máy đóng gói vỉ thuốc tự động

Máy đóng gói vỉ thuốc cứng tự động

Máy đóng gói vỉ thuốc tự động tốc độ cao

Máy đóng gói vỉ thuốc xé tự động

​Máy ép vỉ thuốc và đóng hộp carton tự động

​Máy tách vỉ thuốc tự động

​Máy tháo vỉ thuốc tự động

​Máy ép vỉ thuốc cứng tự động

Máy ép vỉ thuốc nhôm tự động

Máy ép vỉ thuốc tự động​

​Máy ép vỉ thuốc tự động tốc độ cao

​Máy ép vỉ thuốc xé tự động

​Máy ép vỉ tự động

​Máy ép vỉ xé tự động

​Máy đóng gói vỉ xé tự động

​Máy ép vỉ và đóng hộp tự động

​Máy ép vỉ xé và đóng hộp tự động

​Máy ép vỉ thuốc nước tự động

​Máy ép vỉ ampoule nhựa tự động

Máy ép vỉ thuốc nhôm nhựa tự động

​Máy ép vỉ thuốc định hình tự động

​Dây chuyền sản xuất nang mềm

Máy đóng viên nang mềm tự động

​Máy sản xuất viên nang mềm tự động

Máy làm viên nang mềm tự động

Máy nang mềm tự động

​Máy sản xuất viên nang mềm Hàn Quốc

​Dây chuyền sản xuất viên nang mềm Hàn Quốc

Máy dập vỉ thuốc cứng tự động

Máy dập vỉ thuốc nhôm tự động

Máy dập vỉ thuốc tự động​

​Máy dập vỉ thuốc tự động tốc độ cao

Máy dập vỉ thuốc xé tự động

​Máy dập vỉ tự động

​Máy dập vỉ xé tự động

​Máy dập vỉ và đóng hộp tự động

​Máy dập vỉ xé và đóng hộp tự động

​Máy dập vỉ thuốc nước tự động

Máy dập vỉ ampoule nhựa tự động

Máy dập vỉ thuốc nhôm nhựa tự động

Máy dập vỉ thuốc định hình tự động

Máy vô nang viên thuốc tự động

Máy dập viên thuốc tự động

Máy bao phim viên thuốc tự động

Máy đánh bóng viên thuốc tự động

Máy ép vỉ thuốc tự động

Máy đếm viên thuốc tự động

Máy khuấy trộn dược liệu

Máy trộn nhũ hóa chân không

Máy sấy tầng sôi tạo hạt

Máy kiểm tra viên thuốc tự động

Máy đóng hộp thuốc dược phẩm tự động

Dây chuyền sản xuất viên nang mềm

Dây chuyền đóng gói thuốc dược phẩm tự động

Máy vô nang

Máy ép vỉ

Máy dập viên

Máy dán nhãn chai lọ thuốc tự động

Máy đóng nang thuốc bán tự động

Máy đóng nang thuốc tự động

Máy đóng nang viên thuốc con nhộng tự động

Máy vô nang thuốc bán tự động

Máy vô nang thuốc tự động

Máy vô nang viên thuốc con nhộng tự động

Máy vô nang tự động

Máy vô nang viên thuốc tự động

Máy vô nang bán tự động

Máy vô nang viên thuốc bán tự động

Máy sản xuất viên con nhộng bán tự động

Máy làm viên con nhộng bán tự động

Máy làm viên thuốc con nhộng tự động

Máy làm viên nang tự động

Máy làm viên nang bán tự động

Máy dập viên thuốc tự động

​Máy ép viên thuốc tự động

​Máy dập viên nén tự động

​Máy dập viên tự động

Máy ép viên tự động

​Máy ép viên nén tự động

Máy đóng gói vỉ thuốc nhôm tự động

​Máy ép vỉ nhựa nhôm PVC + ALU

​Máy ép vỉ nhôm nhôm ALU + ALU

Máy dập vỉ thuốc và đóng hộp carton tự động