CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ABM VIỆT NAM
Chất lượng cho Thành công bền vững

MÁY ĐÓNG GÓI HÚT CHÂN KHÔNG

MÁY ĐÓNG GÓI HÚT CHÂN KHÔNG

Máy đóng gói hút chân không dạng bơm nằm ngoài, kiểu nghiêng được

Máy đóng gói hút chân không dạng bơm nằm ngoài, kiểu nằm ngang

Máy định hình vỉ và đóng gói hút chân không

Máy định hình khay và đóng gói hút chân không

Máy định hình vỉ và đóng gói hút chân không sát da

Máy đóng gói hút chân không dạng băng tải

Máy đóng gói hút chân không dạng buồng nghiêng được

Máy đóng gói hút chân không dạng bơm nằm ngoài, kiểu nâng hạ được

Máy định hình khay và đóng gói hút chân không sát da

Máy đóng gói hút chân không sát da dạng liên tục

Máy đóng gói hút chân không sát da

Máy hàn khay, hàn vỉ có bơm khí nitơ, oxy MAP dạng liên tục

Máy hàn khay, hàn vỉ có bơm khí nitơ, oxy MAP dạng tự động

Máy hàn khay, hàn vỉ có bơm khí nitơ, oxy MAP dạng đứng

Máy hàn khay, hàn vỉ có bơm khí nitơ, oxy MAP dạng để bàn

Máy đóng gói hút chân không dạng tủ đứng, buồng đứng

Máy đóng gói hút chân không

Máy đóng gói hút chân không một buồng

Máy đóng gói hút chân không hai buồng

Máy đóng gói hút chân không một hộc

Máy đóng gói hút chân không hai hộc

Máy đóng gói hút chân không một khoang

Máy đóng gói hút chân không hai khoang

Máy đóng gói hút chân không buồng đơn

Máy đóng gói hút chân không buồng đôi

Máy đóng gói hút chân không một ngăn

Máy đóng gói hút chân không hai ngăn

Máy hút chân không một buồng

Máy hút chân không hai buồng

Máy hút chân không một hộc

Máy hút chân không hai hộc

Máy hút chân không một khoang

Máy hút chân không hai khoang

Máy hút chân không một ngăn

Máy hút chân không hai ngăn

Máy hút chân không buồng đơn

Máy hút chân không buồng đôi

Máy hút chân không

Máy hút chân không công nghiệp

Máy đóng gói hút chân không công nghiệp

Máy hút sát da

Máy hút chân không băng tải

Máy hút chân không để bàn

Máy đóng gói chân không hút sát da

Máy đóng gói hút sát da

Máy đóng gói hút chân không băng tải

Máy đóng gói hút chân không để bàn

Máy đóng gói hút chân không dạng bơm nằm ngoài, kiểu đứng