CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ABM VIỆT NAM
Chất lượng cho Thành công bền vững

MÁY ĐÓNG GÓI BAO BÌ TỰ ĐỘNG

MÁY ĐÓNG GÓI BAO BÌ TỰ ĐỘNG

Máy định hình và chiết rót túi dạng nằm ngang

Máy định hình và đóng gói túi dạng nằm ngang

Máy đóng gói

Máy đóng gói túi có đáy bằng tự động

Máy đóng gói túi dạng gối tự động

Máy đóng gói túi dạng pillow tự động

Máy đóng gói túi xếp hông tự động

Máy đóng gói bao bì gusset tự động

Máy đóng gói bao bì có đáy bằng tự động

Máy đóng gói bao bì dạng gối tự động

Máy đóng gói bao bì pillow tự động

Máy đóng gói bao bì xếp hông tự động

Máy đóng gói cân định lượng điện tử nhiều đầu tự động

Máy đóng gói túi tự đứng

Máy định hình và đóng gói túi đôi

Máy định hình và đóng gói túi có vòi

Máy định hình và chiết rót túi có vòi

Máy định hình và chiết rót túi có nắp

Máy định hình và đóng gói túi có nắp

Máy đóng gói dạng nằm ngang tự động

Máy đóng gói dạng đứng tự động

Máy đóng gói dạng xoay tự động

Máy đóng gói bao bì từ cuộn tự động

Máy đóng gói bao bì có sẵn tự động

Máy đóng gói dạng bột tự động

Máy đóng gói dạng hạt tự động

Máy đóng gói dạng lỏng tự động

Máy đóng gói dạng dịch đặc tự động

Máy đóng gói dạng khối tự động

Máy đóng gói dạng khối nằm ngang tự động

Máy đóng gói cân định lượng tự động

Máy đóng gói định lượng kiểu trục vít tự động

Máy đóng gói định lượng kiểu piston tự động

Máy đóng gói định lượng thể tích tự động

Máy đóng gói túi hàn mặt sau tự động

Máy đóng gói túi hàn ba cạnh tự động

Máy đóng gói túi hàn bốn cạnh tự động

Máy đóng gói túi có khóa kéo zipper tự động

Máy đóng gói túi có vòi spout tự động

Máy đóng gói túi đứng doypack tự động

Máy đóng gói sachet tự động

Máy đóng gói stick tự động

Máy đóng gói bánh kẹo tự động

Máy đóng gói túi từ cuộn tự động

Máy đóng gói túi có sẵn tự động

Máy đóng gói bao bì thuốc bảo vệ thực vật

Máy đóng gói túi thuốc bảo vệ thực vật

Máy đóng gói bao bì hóa mỹ phẩm

Máy đóng gói bao bì thực phẩm

Máy đóng gói phụ kiện tự động

Máy đóng gói bánh kẹo tự động

Máy đếm và đóng gói tự động

Máy đóng gói túi zipper tự động

Máy đóng gói túi rời tự động

Máy đóng gói túi có hình dạng đặc biệt

Máy đóng gói túi có móc treo tự động

Máy đóng gói bao bì có lổ treo tự động

Máy đóng gói túi có nắp tự động

Máy đóng gói túi đơn tự động

Máy đóng gói túi đôi tự động

Máy đóng gói túi dạng que tự động

Máy đóng gói tui dạng que nhiều lane tự động

Máy đóng gói túi stick nhiều lane tự động

Máy đóng gói bao bi dạng đặc biệt tự động

Máy đóng gói bao bì dạng có móc treo tự động

Máy đóng gói bao bì có lổ treo tự động

Máy đóng gói bao bì có nắp tự động

Máy đóng gói bao bì đơn tự động

Máy đóng gói bao bì đôi tự động

Máy đóng gói bao bì dạng que tự động

Máy đóng gói bao bì stick nhiều lane tự động

Máy cân và đóng gói tự động

Máy đóng gói túi hàn sẵn tự động

Máy đóng gói túi gusset tự động

Máy đóng gói gusset tự động

Máy đóng gói cân định lượng nhiều đầu tự động

Máy đóng gói trạm xoay tự động

Máy định hình và chiết rót túi đứng

Máy định hình và đóng gói túi đứng

Máy định hình và đóng gói túi doypack

Máy định hình và chiết rót túi doypack

Máy định hình và chiết rót túi zipper

Máy định hình và chiết rót túi có khóa kéo zipper

Máy định hình và đóng gói túi có khóa kéo zipper

Máy định hình và đóng gói túi gusset

Máy định hình và chiết rót túi gusset

Máy định hình và chiết rót túi sachet hàn 3 cạnh, 4 cạnh

Máy định hình và đóng gói túi sachet hàn 3 cạnh, 4 cạnh

Máy định hình và đóng gói túi đơn

Máy định hình và chiết rót túi đơn

Máy định hình và chiết rót túi đôi

​Máy định hình và đóng gói túi zipper

Máy đóng gói túi đứng

máy đóng gói túi hàn ép sẵn 3 biên

Máy đóng gói túi từ cuộn màng tự động