CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ABM VIỆT NAM
Chất lượng cho Thành công bền vững

MÁY DÁN NHÃN TỰ ĐỘNG

MÁY DÁN NHÃN TỰ ĐỘNG

Máy dán nhãn một mặt

Máy dán nhãn hai mặt

Máy dán nhãn lên tag name

Máy dán nhãn chai tròn hai nhãn, ba nhãn

Máy dán nhãn tự động

Máy dán nhãn chai dẹp tự động

Máy dán nhãn chai oval tự động

Máy dán nhãn decal bao bì tự động

Máy dán nhãn decal chai vuông tự động

Máy dán nhãn decal chai tròn tự động

Máy dán nhãn decal bìa giấy tự động

Máy dán nhãn decal thùng carton tự động

Máy dán nhãn decal thùng nhựa, thùng sắt tự động

Máy dán nhãn decal chai lọ nhỏ tự động

Máy dán nhãn decal mặt bên tự động

Máy dán nhãn decal hai mặt bên tự động

Máy dán nhãn decal mặt trên tự động

Máy dán nhãn decal mặt trên và mặt dưới tự động

Máy dán nhãn có định hướng

Máy dán nhãn chai tròn tự động

​Máy dán nhãn chai vuông tự động

​Máy dán nhãn chai dẹt tự động

​Máy dán nhãn bao bì bìa giấy tự động

Máy dán nhãn thùng carton tự động

​Máy dán nhãn mặt trên tự động

​Máy dán nhãn mặt bên tự động

​Máy dán nhãn mặt trên và mặt dưới tự động

Máy in và dán nhãn tự động

Máy dán nhãn chai lọ nằm ngang tốc độ cao

​Máy dán nhãn thùng tự động

Máy dán nhãn ống thuốc tự động

​Máy dán nhãn giấy hồ keo tự động

​Máy dán nhãn mã vạch barcode tự động

​Máy dán nhãn sản phẩm hình trụ tự động

Máy phóng nhãn thân chai, cổ chai, nắp chai tự động

​Máy dán nhãn góc hộp tự động

Máy dán nhãn góc hộp bán tự động

​Máy dán nhãn chai dẹt bán tự động

Máy dán nhãn chai tròn bán tự động

Máy dán nhãn chai vuông bán tự động

Máy dán nhãn lên bề mặt phẵng bán tự động

​Máy dán nhãn ống tuýp tube bán tự động

Máy dán nhãn thiết kế theo yêu cầu

​Máy dán nhãn keo nóng tự động

Máy dán nhãn decal tự động

Máy phóng nhãn màng co hộp, bình, lọ, hũ tự động

Máy dán nhãn hồ keo cho chai tròn tự động

Máy dán nhãn hồ keo cho hộp tròn tự động

Máy dán nhãn hồ keo cho chai thủy tinh tự động

Máy dán nhãn hồ keo cho chai nhựa tự động

Máy dán nhãn hồ keo cho hộp thiếc tự động

Máy dán nhãn giấy hồ keo cho chai tròn tự động

Máy phóng nhãn thân hộp, nắp hộp

Máy dán nhãn giấy hồ keo cho hộp tròn tự động

Máy phóng nhãn màng co thân hộp, nắp hộp

Máy dán nhãn hồ keo cho hủ thủy tinh tự động

Máy phóng nhãn thân lọ, nắp lọ

Máy dán nhãn giấy hồ keo cho hủ thủy tinh tự động

Máy phóng nhãn màng co thân lọ, nắp lọ

Máy dán nhãn hồ keo cho hủ tự động

Máy phóng nhãn thân hũ, nắp hũ

Máy phóng nhãn màng co thân hũ, nắp hũ

Máy phóng nhãn thân bình, nắp bình

Máy in và dán nhãn lên sản phẩm, hàng hóa tự động

Máy phóng nhãn màng co thân bình, nắp bình

Máy in và dán nhãn thùng carton tự động

Máy in và dán mã vạch tự động

Máy in và dán barcode tự động

Máy in và dán nhãn tức thì

Máy in và dán nhãn online

Máy in và dán QR code tự động

Máy cân, in nhãn và dán nhãn tự động

Máy cân, in nhãn và dán nhãn giá tự động

Máy cân, in nhãn và dán tem giá tự động

Máy cân, tính giá, in nhãn và dán nhãn giá tự động

Máy cân, tính giá, in nhãn và dán tem giá tự động

Máy cân, tính giá, in nhãn và dán nhãn tự động

Máy cân, bọc màng, in nhãn và dán nhãn tự động

Máy cân, bọc màng, in nhãn và dán nhãn giá tự động

Máy cân, bọc màng, in nhãn và dán tem giá tự động

Máy cân, bọc màng, tính giá, in nhãn và dán nhãn tự động

Máy dán nhãn có xác định vị trí